Пауър Систем ЕООД специализира в посредничество при водене на съдебни дела от физически и юридически лица срещу банки, небанкови финансови институции и застрахователни компании. Клиентите не заплащат нищо до момента на успешно приключване на делата.

Пауър Систем ЕООД специализира в посредничество при водене на съдебни дела от физически и юридически лица срещу банки, небанкови финансови институции и застрахователни компании. С други думи фирмата поема подготовката и физическото водене на комплексни съдебни дела срещу финансови организации които са ощетили свой клиенти с неправомерни, незаконни, или противоречащи на добрите нрави договори за кредит и застрахователно обезщетение.

Ако имате интерес от услугите ни, моля обадете се на телефон 0879 130 777 или кандидатствайте онлайн.

Клиентите на услугата получават следните преференции:

 1. Намаляване на дълга или изплащане на надплатени суми по кредити.
 2. Водене на съдебен процес без нужда от заплащане на такси и хонорари.
 3. Подобряване на кредитния статут в Централния Кредитен Регистър (ЦКР).
 4. Получаване на справедлива компенсация за нанесени застрахователни щети.

Пауър Систем ЕООД предлага комплексна посредническа услуга за подготовка и водене на съдебен иск която включва:

 • Пауър Систем ЕООД финансира всички разходи включващи съдебно деловодни разходи, адвокатски хонорари, разходи за експертни оценки и други. Клиента не заплаща нищо до успешния край на съдебното дело.
 • Анализ на юридическия казус и възможността за завеждане на съдебен иск.
 • Документална подготовка на съдебното дело от името на клиента срещу финансовата институция.
 • Намиране на подходящ експерт-адвокат с опит във воденето на подобен вид дела. Адвоката се упълномощава директно от клиента с адвокатско пълномощно.
 • Завеждане на добре обоснован съдебен иск в съда.
 • Водене на съдебното дело по професионален и ефективен начин с цел бързо спечелване на делото и получаване на компенсация от финансовата институция или намаляване на задължението към финансовата институция.
 • Пауър Систем ЕООД работи за клиента без заплащане докато не бъде спечелено делото и не бъде получена компенсация от финансовата институция, с други думи клиента не заплаща нищо от джоба си докато се водят делата и няма положителен резултат.
 • Пауър Систем ЕООД получава заплащане като процент от спечелените средства от финансовата институция по делото.

Ако имате интерес от услугите ни, моля обадете се на телефон 0879 130 777 или кандидатствайте онлайн.

Пауър Систем ЕООД вярва във възможността Българският съд да даде положително решение на основателен съдебен иск и да овъзмезди потърпевши кредитополучатели. Затова, Пауър Систем ЕООД осигурява финансиране на всички разходи включващи съдебно деловодни разходи, адвокатски хонорари, разходи за експертни оценки и други. Клиента не заплаща нищо до успешния край на съдебното дело.

Ако имате интерес от услугите ни, моля обадете се на телефон 0879 130 777 или кандидатствайте онлайн.

Пауър Систем ЕООД има регистрация като Администратор на Лични Данни. Моля, посетете нашата страница описваща процедурите по защита на лични данни.

Клиенти за нас