Пауър Систем ЕООД е фирма специализирана в посредничество за съдебно представителство за съдебни дела срещу финансови институции - само за ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ и ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПОЛИЦИ. Фирмата използва експерт-адвокати и адвокатски колегии в цялата страна за управление на договорите за съдебно представителство.

Адрес: ул. Иван Срацимир №2В, ет.5 , Варна, 9000

Пауър Системс ЕООД

Клиенти за нас